Avís legal

Aquesta web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consell Insular de Menorca, d'algun organisme vinculat a aquesta administració insular o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts al Consell Insular.

 
Els continguts d'aquesta web poden ser reproduïts sempre que s'esmenti la font, excepte en els casos en què s'indiqui el contrari. No està permesa la modificació d'aquesta pàgina web ni dels seus continguts, excepte autorització expressa del propietari Consell Insular.
 
Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades textuals o d'altre tipus (imatges, sons, etc...), aquesta autorització cancel·larà l'autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d'ús.
 
La informació obtinguda a través d'aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.
 
El Consell Insular de Menorca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta administració.
 
El Consell Insular de Menorca no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accés a la mateixa.
 
Es podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la remissió d'un escrit al club que ha penjat la publicació o davant el Consell Insular de Menorca, identificat amb la referència PROTECCIÓ DE DADES, concretant la sol·licitud que ha de ser acompanyada de la fotocòpia del DNI de l'interessat a l'adreça electrònica esports@cime.es
 
Compartir
 
Menorca, Illa de l'Esport
INICI  -  CONTACTAR  -  AVÍS LEGAL  -  RSS